ตำรวจพร้อมดูแลการจัดกิจกรรม ครบรอบ 85 ปี วันเปลี่ยนแปลงการปกครองไทย

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตรวจเยี่ยม ศูนย์ปฏิบัติการร่วมตำรวจทหาร พร้อมดูแลความสงบเรียบร้อยการจัดกิจกรรม ครบรอบ 85 ปี วันเปลี่ยนแปลงการปกครองไทย
Continue reading “ตำรวจพร้อมดูแลการจัดกิจกรรม ครบรอบ 85 ปี วันเปลี่ยนแปลงการปกครองไทย”

วัดใต้ต้นลาน

วัดใต้ต้นลาน ภายในจะพบ หอพระไตรปิฎกกลางสระน้ำ เป็นหอพระไตรปิฎกที่ใช้เสาไม้ ๑๒ ต้น สร้างอยู่ในสระน้ำ หลังคามุงกระเบื้องมีช่อฟ้างดงาม มีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์งดงาม นับเป็นสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาในด้านสถาปัตยกรรม และภูมิปัญญาในการเก็บรักษาพระไตรปิฎกให้พ้นจากการทำลายของมดปลวก อยู่ที่ตำบลไร่หลักทอง เส้นทางสายพนัสนิคม-ฉะเชิงเทรา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2448 มีสถาปัตยกรรมฝีมือช่างท้องถิ่นที่น่าสนใจ ทั้งศาลาการเปรียญไม้เก่าแก่ เสาหงส์คู่ และปูนปั้นรูปยักษ์หน้าอุโบสถ พื้นอุโบสถปูด้วยกระเบื้องกังไสเก่าแก่ของจีน และมีหอไตรกลางน้ำสร้างด้วยไม้สัก
Continue reading “วัดใต้ต้นลาน”

ว่านกาบหอย : แก้กรดไหลย้อน

ชื่ออื่นๆ : ว่านหอยแครง ว่านแสงอาทิตย์ ฯลฯ ว่านกาบหอยมักพบปลูกเป็นไม้ประดับหรือปลูกไว้ในสวนยาหรือใส่กระถางปลูกเอาไว้ทำยาตามบ้านเรือน
สรรพคุณ :
– ใบ แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้ไอ อาเจียนเป็นเลือด แก้ฟกช้ำภายใน แก้บิดถ่ายเป็นเลือด แก้ปัสสาวะเป็นเลือด แก้กรดไหลย้อน
– ดอก รสชุ่มชื่น ใช้ขับเสมหะ แก้ไอแห้งๆ แก้อาเจียนเป็นเลือด เลือดกำเดา ห้ามเลือด ปัสสาวะเป็นเลือด แก้ไอเป็นเลือดใช้ต้มกับเนื้อหมูกิน แก้บิดถ่ายเป็นเลือดใช้ต้มน้ำกิน
– ราก ใช้เป็นยาบำรุงตับและม้ามพิการได้ดี
Continue reading “ว่านกาบหอย : แก้กรดไหลย้อน”

จีนเปิดสำนักงานปราบปรามยาเสพติดข้ามชาติร่วมกับลาว-เวียดนาม

จีนเปิดศูนย์ความร่วมมือในการปราบปรามการค้ายาเสพติดข้ามพรมแดนร่วมกับลาวและเวียดนาม โดยนับตั้งแต่ปี 2545 จีนเปิดศูนย์ความร่วมมือปราบปรามยาเสพติดกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วถึง 10 แห่ง
Continue reading “จีนเปิดสำนักงานปราบปรามยาเสพติดข้ามชาติร่วมกับลาว-เวียดนาม”

วัดประเดิม

เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในทำเลที่นักโบราณคดีท้องถิ่นเชื่อว่า เคยเป็นสถานที่ตั้งของเมืองชุมพรเก่า เนื่องจากมีการค้นพบแท่งศิลา ซึ่งมีความเข้าใจในเบื้องแรกว่าเป็นเสาหลักเมือง ครั้นต่อมาได้มีการพบว่าศิลาแท่งนี้คือพระพุทธรูปหินทรายที่ผุกร่อน ที่ชาวบ้านเรียกว่าพระข่อย นอกจากนี้องค์พระธาตุเจดีย์ยังบรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะอยู่ในสมัยศรีวิชัย แต่ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัด ทั้งนี้ได้มีการค้นพบวัตถุโบราณภายในวัดหลายชิ้น หากมีสภาพผุพังตามกาลเวลา และทางวัดได้เก็บรักษาเอาไว้บางส่วน อาทิเช่น ใบเสมา เศียรพระพุทธรูปหินทรายศิลปะศรีวิชัยเกือบ 20 เศียรอันเป็นศิลปะสมัยอยุธยา มีการขุดพบฐานรากเจดีย์และแนวกำแพงวัดโบราณจำนวนมาก ซึ่งแสดงถึงการเป็นที่ตั้งของชุมชนสมัยโบราณอย่างแท้จริง ขณะเดียวกันภายในวัดยังมีโบราณสถานเก่าแก่ ที่น่าชมอีกแห่งหนึ่ง นั่นคือ อาคารโรงเรียนปริยัติธรรมที่มีลวดลายตกแต่งหน้าจั่วตามสถาปัตยกรรมท้องถิ่น ของชุมพรนั่นเอง
Continue reading “วัดประเดิม”

เรื่องน่ารู้ : นมควาย

ชื่ออื่นๆ : บักผีผ่วน กรีล นมวัว นมแมว หำลิง ติงตัง พีพวน หมากผิผ่วน ฯลฯ ผลไม้พื้นบ้านรสเปรี้ยวหวาน สีแดงสดใสน่าทานยิ่งนัก เป็นไม่พุ่ม เลื้อยเกาะกิ่งไม้เบญจพรรณ ผลสุกช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน อาจเร็วหรือช้ากว่านี้ในบางปี
Continue reading “เรื่องน่ารู้ : นมควาย”

แอร์พอร์ตลิงค์เร่งติดตั้งประตูกั้นชานชาลาหวั่นเกิดเหตุซ้ำ

แอร์พอร์ตลิงค์สรุปเหตุการณ์ผู้โดยสารที่สถานีบ้านทับช้างพลัดตกรางเสียชีวิต เตรียมเร่งติดตั้งประตูกั้นชานชาลา เพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำ
Continue reading “แอร์พอร์ตลิงค์เร่งติดตั้งประตูกั้นชานชาลาหวั่นเกิดเหตุซ้ำ”

วัดชมภูเวก

อีกวัดที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของจังหวัดนนทบุรีก็คือ “วัดชมภูเวก” ว่ากันว่าสร้างขึ้นโดยชาวมอญที่ลี้ภัยจากพม่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายประมาณพ.ศ.2300 ต่อมากว่าร้อยปีพระสงฆ์จากเมืองมอญได้สร้างพระมุเตา (เจดีย์แบบมอญ) เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่นำมาจากบ้านเกิดของตนและเป็นที่สักการบูชาสันนิษฐานว่าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ด้วยเมื่อพ.ศ. 2460 ต่อมามีการสร้างวัดชื่อวัดชมภูเวกหมายถึงขอสรรเสริญเนินสูงที่มีความวิเวก (เงียบสงบ) พระอุโบสถหลังเดิมทรงมหาอุดอยู่หลังเจดีย์ที่มีรูปแบบเดียวกับเจดีย์ที่เมืองหงสาวดีปลายผนังสอบเข้าเพื่อรับน้ำหนักแทนเสาด้านหน้ามีพาไลหน้าบันประดับปูนปั้นลายดอกพุดตานกลางดอกเป็นเครื่องถ้วยลายครามและเบญจรงค์ซุ้มประตูและหน้าต่างเป็นปูนปั้นลายพฤกษาบนผนังทั้งสี่ด้านมีภาพจิตรกรรมสีฝุ่นผสมกาวตามแบบอยุธยาตอนกลางฝีมือช่างสกุลนนทบุรีในยุคนั้นแสดงเรื่องราวทศชาติชาดกและพุทธประวัติโดยมีรูปพระแม่ธรณีบีบมวยผมในท่วงท่าที่อ่อนช้อยงดงามอยู่ในซุ้มเรือนแก้วยอดแหลมด้รับการยกย่องว่าเป็นภาพแม่พระธรณีที่งดงามที่สุดภาพหนึ่งของเมืองไทยในอุโบสถหลังใหม่เป็นที่ประดิษฐานพระประธานศิลปะสุโขทัยและพระพุทธรูปยืนอีก 2 องค์วัดแห่งนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมพ.ศ. 2517
Continue reading “วัดชมภูเวก”

‘ชุมชนบ้านแขนท้าว’ ปลูกผักด้วยรัก

เพราะรูปแบบการดำเนินชีวิตที่ยึดติดกับเข็มของนาฬกาของระบบทุนนิยม ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคของคนส่วนใหญ่ในสังคมเปลี่ยนแปลงไป จากวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและสามารถพึ่งพาตนเองได้แบบดั้งเดิมเริ่มเลือนหาย ข้าวของเครื่องใช้ของกินทุกอย่างต้องจ่ายหรือซื้อมาด้วยเงิน แม้กระทั่งเรื่องง่ายๆ อย่างการปลูกพืชผักสวนครัวในรั้วบ้าน
การปลูกผักเชิงพาณิชย์ในปัจจุบันนั้น ต่างก็ใช้ทั้งสารเคมีและยาฆ่าแมลงเพื่อแข่งขันกันในตลาด ทำให้มีสารพิษตกค้างจำนวนมาก ส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภค “นางฟารีดา ดาโอะ” พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลมายอจังหวัดปัตตานี จึงเกิดแนวคิดว่า เมื่อเราต้องบริโภคผักเป็นประจำทุกวันอยู่แล้ว ทำไมจึงต้องมาเสี่ยงกับการกินผักที่มีสารพิษตกค้าง แถมยังต้องเสียเงินจำนวนมากในแต่ละเดือน ทั้งๆ ที่พืชผักต่างๆ นั้นสามารถปลูกไว้รับประทานได้เองภายในแต่ละครัวเรือน
Continue reading “‘ชุมชนบ้านแขนท้าว’ ปลูกผักด้วยรัก”

โคลอมเบียประเดิมกฎหมายรับรองชายรักร่วมเพศ 3 คน เป็นครอบครัวเดียวกัน

โคลอมเบียประเดิมรับรองชายรักร่วมเพศ 3 คน ร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายครั้งแรก หลังไฟเขียวคนเพศเดียวกันแต่งงานกันได้เมื่อปีก่อน Continue reading “โคลอมเบียประเดิมกฎหมายรับรองชายรักร่วมเพศ 3 คน เป็นครอบครัวเดียวกัน”