โรคมะเร็งปอด เกิดได้อย่างไร?

โรคมะเร็งปอด (Lung cancer) เป็นโรคมะเร็งของผู้ใหญ่ เป็นโรคพบบ่อยมากทั้งในคนไทยและทั่วโลก พบในผู้ชายได้บ่อยกว่าในผู้หญิงประมาณ 2 ถึง 3 เท่า โดยทั่วไปพบโรคได้สูงตั้งแต่ในอายุ 35 ปีขึ้นไป

โรคมะเร็งปอดเกิดได้อย่างไร? มีปัจจัยเสี่ยงไหม?

ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของโรคมะเร็งปอด แต่ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่สุด คือ การสูบบุหรี่ และได้รับควันบุหรี่ (สูบบุหรี่มือสอง) โดยเฉพาะเมื่อสูบจัดต่อเนื่อง (ตั้งแต่วันละ 1 ซองขึ้นไป) นอกจากนั้น อาจจากได้รับฝุ่นแร่บางชนิดเรื้อรัง เช่น จากการทำเหมืองแร่ต่างๆ เช่น แร่ใยหิน (Asbestos) และแร่ยูเรเนียม (Uranium) หรือ อาจจากมีพันธุกรรมบางชนิดผิดปกติ

โรคมะเร็งปอดมีอาการอย่างไร?

ไม่มีอาการเฉพาะของโรคมะเร็งปอด แต่มีอาการคล้ายกับอาการทั่วไปของโรคปอดจากสาเหตุอื่นๆ ซึ่งอาการพบบ่อยของโรคมะเร็งปอด ได้แก่ ไม่มีอาการเมื่อเริ่มเป็นโรค, ไอเรื้อรัง อาจมีเสมหะปนเลือด, อาจมีเจ็บหน้าอก เหนื่อย หอบ โดยเฉพาะเมื่อมีน้ำในโพรงเยื่อหุ้มปอด, อาจมีเสียงแหบเรื้อรังเมื่อโรคลุกลามเข้าประสาทกล่องเสียงส่วนที่อยู่ในช่องอก, ผอมลง น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ, ใบหน้า ลำคอ แขนบวม มักพบเกิดกับแขนด้านขวามากกว่าด้านซ้าย ร่วมกับเหนื่อยหอบ เมื่อโรคลุกลาม หรือ กดเบียดทับหลอดเลือดดำใหญ่ในช่องอก และอาการจากโรคแพร่กระจายซึ่งขึ้นกับอวัยวะที่มีโรคแพร่กระจาย เช่น ปวดหลังมาก (โรคแพร่กระจายเข้ากระดูกสันหลัง) ปวดศีรษะมาก ร่วมกับอาเจียน และ/หรือ แขน/ขาอ่อนแรง (เมื่อมีโรคแพร่กระจายสู่สมอง)

/ขอบคุณ สสส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *