เตรียมเชื่อมถนนย่านร่มเกล้าออกถนนกรุงเทพกรีฑา

ถนนพัฒนาชนบท 4 แล้วเสร็จ 100% เตรียมประสานขอพื้นที่เชื่อมต่อถนนกรุงเทพกรีฑา เมื่อวันที่ 12 ก.ย.60 นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจการปรับปรุงถนนพัฒนาชนบท 4 ช่วงจากถนนร่มเกล้า 1 ถึงบริษัท ฮอนด้า จำกัด เขตลาดกระบัง

โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตลาดกระบัง สำนักการโยธา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ หน้าศูนย์วิจัยฮอนด้า ถนนพัฒนาชนบท 4 เขตลาดกระบัง นายจักกพันธุ์ เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธาได้ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรถนนพัฒนาชนบท 4 ช่วงจากถนนร่มเกล้า 1 ถึงบริษัท ฮอนด้า จำกัด เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่า ถนนดังกล่าวมีสภาพผิวจราจรชำรุดเสียหาย พื้นถนนอยู่ในระดับต่ำ เมื่อฝนตกก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง ไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา โดยได้ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรให้สูงขึ้น โดยปรับปรุงชั้นพื้นทางหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ปรับปรุงแอสฟัลต์ผสมร้อน หนาเฉลี่ย 0.07 ม. ความกว้าง 8-9 ม. ความยาว 2,200 ม. พร้อมทั้งทาสีขีดเส้นเครื่องหมายจราจร เริ่มสัญญาวันที่ 6 พ.ค.60 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 2 ก.ย.60 ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน ขณะนี้การปรับปรุงผิวจราจรถนนพัฒนาชนบท 4 ช่วงจากถนนร่มเกล้า 1 ถึงบริษัท ฮอนด้า จำกัดเสร็จแล้ว 100% เมื่อวันที่ 30 ส.ค.ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามถนนพัฒนาชนบท 4 ช่วงตั้งแต่หน้าศูนย์วิจัยฮอนด้าจนถึงถนนกรุงเทพกรีฑา ระยะทางประมาณ 400 ม. ซึ่งเป็นพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติ โดยได้มอบหมายให้สำนักงานเขตลาดกระบังประสานความร่วมมือไปยังการเคหะแห่งชาติ เพื่อขอใช้พื้นที่ดังกล่าวทำถนนเชื่อมต่อจากบริเวณหน้าศูนย์วิจัยฮอนด้าไปออกถนนกรุงเทพกรีฑา ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจราจร อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางดังกล่าว โดยสามารถเดินทางออกสู่ถนนกรุงเทพกรีฑา ถนนร่มเกล้าและมอเตอร์เวย์ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *