ว่านกาบหอย : แก้กรดไหลย้อน

ชื่ออื่นๆ : ว่านหอยแครง ว่านแสงอาทิตย์ ฯลฯ ว่านกาบหอยมักพบปลูกเป็นไม้ประดับหรือปลูกไว้ในสวนยาหรือใส่กระถางปลูกเอาไว้ทำยาตามบ้านเรือน
สรรพคุณ :
– ใบ แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้ไอ อาเจียนเป็นเลือด แก้ฟกช้ำภายใน แก้บิดถ่ายเป็นเลือด แก้ปัสสาวะเป็นเลือด แก้กรดไหลย้อน
– ดอก รสชุ่มชื่น ใช้ขับเสมหะ แก้ไอแห้งๆ แก้อาเจียนเป็นเลือด เลือดกำเดา ห้ามเลือด ปัสสาวะเป็นเลือด แก้ไอเป็นเลือดใช้ต้มกับเนื้อหมูกิน แก้บิดถ่ายเป็นเลือดใช้ต้มน้ำกิน
– ราก ใช้เป็นยาบำรุงตับและม้ามพิการได้ดี
Continue reading “ว่านกาบหอย : แก้กรดไหลย้อน”

เรื่องน่ารู้ : นมควาย

ชื่ออื่นๆ : บักผีผ่วน กรีล นมวัว นมแมว หำลิง ติงตัง พีพวน หมากผิผ่วน ฯลฯ ผลไม้พื้นบ้านรสเปรี้ยวหวาน สีแดงสดใสน่าทานยิ่งนัก เป็นไม่พุ่ม เลื้อยเกาะกิ่งไม้เบญจพรรณ ผลสุกช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน อาจเร็วหรือช้ากว่านี้ในบางปี
Continue reading “เรื่องน่ารู้ : นมควาย”

‘ชุมชนบ้านแขนท้าว’ ปลูกผักด้วยรัก

เพราะรูปแบบการดำเนินชีวิตที่ยึดติดกับเข็มของนาฬกาของระบบทุนนิยม ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคของคนส่วนใหญ่ในสังคมเปลี่ยนแปลงไป จากวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและสามารถพึ่งพาตนเองได้แบบดั้งเดิมเริ่มเลือนหาย ข้าวของเครื่องใช้ของกินทุกอย่างต้องจ่ายหรือซื้อมาด้วยเงิน แม้กระทั่งเรื่องง่ายๆ อย่างการปลูกพืชผักสวนครัวในรั้วบ้าน
การปลูกผักเชิงพาณิชย์ในปัจจุบันนั้น ต่างก็ใช้ทั้งสารเคมีและยาฆ่าแมลงเพื่อแข่งขันกันในตลาด ทำให้มีสารพิษตกค้างจำนวนมาก ส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภค “นางฟารีดา ดาโอะ” พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลมายอจังหวัดปัตตานี จึงเกิดแนวคิดว่า เมื่อเราต้องบริโภคผักเป็นประจำทุกวันอยู่แล้ว ทำไมจึงต้องมาเสี่ยงกับการกินผักที่มีสารพิษตกค้าง แถมยังต้องเสียเงินจำนวนมากในแต่ละเดือน ทั้งๆ ที่พืชผักต่างๆ นั้นสามารถปลูกไว้รับประทานได้เองภายในแต่ละครัวเรือน
Continue reading “‘ชุมชนบ้านแขนท้าว’ ปลูกผักด้วยรัก”

ความหวัง หลังสวนมะพร้าว

ไม่ได้เอามะพร้าวห้าวมาขายสวน แต่ชวนไปส่องเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้นในสวนมะพร้าวอัมพวา แม้เป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย มีพื้นที่เพียง 260,000 ไร่ แต่สมุทรสงคราม หรือ “แม่กลอง” กลับมีระบบนิเวศเฉพาะที่เรียกว่า “เมืองสามน้ำ” คือ น้ำจืด น้ำกร่อย น้ำเค็ม และทั้งสามน้ำ คือ “ปัจจัยการผลิต” อาหารที่เลี้ยงทั้งคนแม่กลอง และคนอื่นๆ ทั่วประเทศ

ด้วยความอุดมสมบูรณ์เช่นนี้ ส่งผลให้อาชีพหลักของคนแม่กลองในอดีตมีความหลากหลายตามสภาพของพื้นที่ คนอยู่ใกล้ทะเลก็ทำประมงหาปลา จับสัตว์น้ำเป็นอาหารและจำหน่าย จับเคยมาทำกะปิ ปลาเล็กปลาน้อยใช้ทำน้ำปลา บางส่วนทำนาเกลือ

ถัดจากชายฝั่งทะเลเข้ามาในแผ่นดินระยะทาง 14-15 กิโลเมตรคือ พื้นที่น้ำกร่อย ก็ทำสวนมะพร้าว โดย 70 เปอร์เซ็นต์ เก็บน้ำหวานจากงวงมะพร้าวมาทำน้ำตาล อีก 30 เปอร์เซ็นต์ เก็บลูกมะพร้าวขาย ถัดจากน้ำกร่อยเข้ามาคือ พื้นที่น้ำจืดที่มีการทำนา ทำสวนผลไม้ขึ้นชื่อของแม่กลองทั้งส้มโอ และลิ้นจี่ จึงเห็นได้ว่าคนแม่กลองในอดีตประกอบอาชีพตามสภาพภูมิศาสตร์ และใช้ภูมิปัญญาทำความเข้าใจต่อระบบนิเวศในการวางแผนการผลิต

สำหรับอาชีพชาวสวนมะพร้าวถือเป็นอาชีพดั้งเดิมที่อยู่คู่กับเมืองแม่กลองมายาวนาน จนเคยมีการบันทึกไว้ว่า พ.ศ.2500-2510 สมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่เสียภาษีสูงที่สุดในประเทศ เพราะมีรายได้จากน้ำตาล โดยในรอบ 1 ปีในช่วงนั้นสามารถผลิตน้ำตาลได้ถึง 1,200,000 ปี๊บต่อปี

แต่พอถึงปี พ.ศ.2516 ความเปลี่ยนแปลงเริ่มมาเยือน เมื่อถนนพระราม 2 เปิดใช้ แม่กลองกลายเป็นเมืองเปิด ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 2 อย่าง คือ คนในที่ไม่มีที่ดินทำกิน ต้องออกไปทำมาหากินนอกพื้นที่ ขณะที่คนนอกเห็นว่า เมืองแม่กลองน่าอยู่ก็อพยพเข้ามาอยู่มากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลต่อการผลิตน้ำตาล เพราะขาดแรงงาน ประกอบกับนโยบายส่งเสริมการเรียนหนังสือ คนจึงนิยมส่งลูกหลานเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น เมื่อจบมามีช่องทางทำมาหากินใหม่ๆ จึงหันไปประกอบอาชีพอื่นแทน ไม่หันกลับมารับช่วงอาชีพดั้งเดิมจากบรรพบุรุษ Continue reading “ความหวัง หลังสวนมะพร้าว”

เดิน-วิ่ง ฝึกสมาธิ ‘วิสาขะ พุทธบูชา’

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 14 แล้ว สำหรับกิจกรรม “เดิน – วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา” ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพุทธศาสนาอย่าง ‘วันวิสาขบูชา’

ปีนี้สมาพันธ์ชมรมเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพไทย ร่วมกับสำนักงานพุทธมณฑล โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้กำหนดจัดงาน เดิน – วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละอบายมุข ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2558 ณ บริเวณหน้าพระวิหารพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม Continue reading “เดิน-วิ่ง ฝึกสมาธิ ‘วิสาขะ พุทธบูชา’”

ออกกำลังกายป้องกันอัลไซเมอร์

อัลไซเมอร์ เป็นโรคที่เป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะสมองเสื่อม ซึ่งเกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์สมองโดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดกับผู้สูงอายุ พบในคนอายุน้อยได้แต่ไม่มากนัก เมื่อมีอายุมากขึ้นจะเป็นโรคอัลไซเมอร์มากขึ้นเรื่อยๆ

จากตัวเลขในต่างประเทศ พบว่า เมื่ออายุ 60 ปี จะมีผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ร้อยละ 1 ของคนที่อายุเกิน 60 ปี และอุบัติการณ์จะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าทุกๆ 5 ปี หมายความว่าจากร้อยละ 1 เมื่ออายุ 60 ปี พบได้ร้อยละ 2 ในกลุ่มอายุ 65 ปี พบเป็นร้อยละ 4 ในกลุ่มอายุ 70 ปี ดังนั้นอายุที่เพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคอัลไซเมอร์เรื่อยๆ Continue reading “ออกกำลังกายป้องกันอัลไซเมอร์”

8 ทิปส์ ปราบเครียดให้อยู่หมัด

ความเครียด ปัญหาส่วนตัวที่ไม่เข้าใครออกใคร หากใครที่มีอาการหงุดหงิดง่าย อารมณ์เปลี่ยนแปลงไว รู้สึกวิตกกังวลมากกว่าปกติ หรือหมดความสนใจในสิ่งที่เคยชอบทำขอให้รู้ไว้ว่าคุณกำลังโดน “ความเครียด” เล่นงาน ซึ่งนับเป็นอาการที่คนส่วนใหญ่กำลังเผชิญ ทั้งจากปัญหาทางการเมืองและปัญหาเศรษฐกิจที่รุมเร้า

ไม่ใช่แค่จิตใจเท่านั้นที่โดนความเครียดเล่นงาน เพราะร่างกายอาจพลอยสะบักสะบอมตามไปด้วย เช่น เกิดอาการเบื่ออาหาร น้ำหนักลด หรือแม้กระทั่งกินเยอะผิดปกติจนน้ำหนักเกิน ปวดตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ปวดหัว ปวดกล้ามเนี้อ ปวดท้อง รู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัว และท้ายสุดก็ทำให้ขาดสมาธิในการทำกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการทำงาน Continue reading “8 ทิปส์ ปราบเครียดให้อยู่หมัด”

หนุนมาตรการ 5 ส.ป้องกันโรค

“กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” ส่ง อสม.ทั่วประเทศดูแลประชาชนในช่วงฤดูฝนสำรวจชุมชน จัดการสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นที่มาของโรคติดต่อ เช่น โรคฉี่หนู และโรคไข้เลือดออก โดยเน้นมาตรการ 5 ส. สำรวจ สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัยพร้อมแนะวิธีการปฏิบัติตน เมื่อต้องเดินลุยแหล่งน้ำท่วมขังให้ห่างไกลโรคติดต่อ

นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล รองโฆษกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า เดือนมิถุนายนเป็นช่วงฤดูฝนและเป็นสาเหตุของการเกิดโรคติดต่อหลายชนิด ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคไข้เลือดออก โรคฉี่หนูและอันตรายจากสัตว์มีพิษ เป็นต้น กรม สบส.ได้กำชับ อสม. ลงพื้นที่ สำรวจชุมชนในการจัดการสภาพแวดล้อม กำจัดขยะ วัสดุ หรือสิ่งปฏิกูล ไม่ให้กีดขวางทางระบายน้ำ ลดการเกิดแหล่งน้ำขังซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์โรคติดต่อ Continue reading “หนุนมาตรการ 5 ส.ป้องกันโรค”

แนะสังเกตคนใกล้ชิด“ติดสุรา”

“กรมสุขภาพจิต” ชวนครอบครัว และเยาวชนไทย ห่างไกลสุรา รับเข้าพรรษา แนะ สังเกตคนใกล้ชิดติดสุรา ระวังอาการลงแดง

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษา ในวันที่ 20 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้ ว่า จากรายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมไทย ประจำปี 2558 โดยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา พบว่า การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีแนวโน้มสูงขึ้น ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะเป็นนักดื่มสูงขึ้น และในทุกช่วงอายุมีสัดส่วนนักดื่มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน โดยกลุ่มเยาวชน อายุ 15 – 24 ปี  มีสัดส่วนการดื่มเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 23.7 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 25.2 ในปี 2557 ทั้งนี้ ในปี 2557 พบว่า ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ราว 1 ใน 3  หรือประมาณ 17.7 ล้านคน ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อายุเฉลี่ยที่เริ่มดื่มครั้งแรก คือ 20.8 ปี ในขณะที่กลุ่มเยาวชนอายุ 15 – 24 ปี มีอายุเฉลี่ยที่เริ่มดื่มครั้งแรกตั้งแต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ คือ อายุ 16.7 ปี สาเหตุหลัก 3 อันดับแรก ที่เริ่มดื่ม คือ เพื่อเข้าสังคม/สังสรรค์ ตามอย่างเพื่อน/เพื่อนชวนดื่ม และอยากทดลองดื่ม Continue reading “แนะสังเกตคนใกล้ชิด“ติดสุรา””

๒๓ หลักการทรงงาน ในหลวง รัชกาลที่๙

          หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พสกนิกรไม่ว่าจะเชื้อชาติใด ศาสนาใด อยู่ห่างไกลสักเพียงใด ก็มิทรงย่อท้อ เข้าไปช่วยเหลือราษฎร ทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การเกษตร การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้ง ดิน น้ำ ป่าไม้ และพลังงาน หรือแม้กระทั่งการจราจร ทรงคิดค้นหาแนวทางแก้ไข ปัญหาได้อย่างแยบยล Continue reading “๒๓ หลักการทรงงาน ในหลวง รัชกาลที่๙”