พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ เป็นสถานที่จัดแสดงกล้องและภาพถ่ายแห่งแรกในประเทศไทยและเอเชีย ทั้งยังเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพถ่ายและการพิมพ์แห่งแรกของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียอีกด้วย โดยจัดแสดงกล้องถ่ายภาพ ภาพถ่าย การพิมพ์และเทคโนโลยีทางภาพอื่นๆ ไว้อย่างครบวงจร ที่นี่ถือเป็นแหล่งรวบรวมและแสดงประวัติความเป็นมาของการถ่ายภาพ วิวัฒนาการกล้องถ่ายภาพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน Continue reading “พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ”

อนุสาวรีย์พระยาไชยบูรณ์

อนุสาวรีย์พระยาไชยบูรณ์ หรือ อนุสาวรีย์วีรชนผู้ไม่ยอมแพ้ ตั้งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดแพร่ ประมาณ 4 กิโลเมตร อยู่ริมทางหลวงแผ่นดินสาย 101
อนุสาวรีย์พระยาไชยบูรณ์ เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึง นายทองอยู่ สุวรรณบาตร เดิมพระยาไชยบูรณ์เป็นข้าหลวงเมืองแพร่ รับราชการระหว่าง พ.ศ. 2440 – 2445 เป็นเจ้าเมืองเมืองแพร่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2445 พวกเงี้ยวหนีคดีมาจากทางเหนือและมาหลบอยู่ในเมืองแพร่ จนวันหนึ่งพวกเงี้ยวในเมืองแพร่ได้ก่อการกบฏและต้องการยึดเมืองแพร่ ยึดสถานีตำรวจ ปล่อยนักโทษและยึดที่ทำการไปรษณีย์เพื่อตัดการสื่อสาร เมื่อท่านถูกจู่โจมท่านจึงจำเป็นต้องพาครอบครัวหลบหนี แต่สุดท้ายมีคนให้เบาะแสที่ที่ท่านหลบอยู่ ท่านจึงถูกจับตัวมาทรมานและพวกเงี้ยวบังคบให้ลงนามยกเมืองแพร่ให้ ด้วยความรักบ้านเมืองท่านไม่ยอมแม้จะโดนทรมานด้วยวิธีการต่างๆ นาๆ พวกเงี้ยวบันดาลโทสะจึงประหารชีวิตท่านในที่สุด
Continue reading “อนุสาวรีย์พระยาไชยบูรณ์”

หมู่บ้านแกะสลักอำเภอแม่ทา

บ้านหนองยางไคล ตำบลทาทุ่งหลวง และบริเวณหมู่บ้านใกล้เคียง เป็นแหล่งผลิตไม้แกะสลักรูปแบบต่าง ๆ เช่น รูปคน รูปสัตว์ เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องประดับบ้าน ของเล่นเด็ก เป็นอุตสาหกรรมภายในครัวเรือนส่งไปขายยังจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข 106 แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 116 ประมาณ 2 กิโลเมตร ถึงแยกไฟแดงป่าห้าแล้วไปตามทางหลวงหมายเลข 1033 อีกประมาณ 10 กิโลเมตร
Continue reading “หมู่บ้านแกะสลักอำเภอแม่ทา”

สวนส้ม ไทย อโกร แพลนเทค (สวนส้ม T.A.P.)

สวนส้มที่เชี่ยวชาญในการปลูกส้มสายน้ำผึ้งมายาวนานกว่ายี่สิบปี โดยเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปถ่ายรูปและชิมส้มฟรี รวมทั้งซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายในสวน โดยส้มสายน้ำผึ้งนั้นจะมีผลดกประมาณเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ ด้วยภูมิทัศน์ภายในสวนที่เผยให้เห็นถึงความงดงามของที่ราบเชิงเขา และเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม แต่ละปีสวนส้มแห่งนี้จึงได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมอยู่เสมอ นอกจากความสวยงามภายในสวนแล้ว ที่นี่ยังมีสวนดอกไม้และสนามเด็กเล่น ร้านกาแฟ จึงเหมาะเป็นจุดพักระหว่างการเดินทางจากเชียงใหม่ไปสู่เชียงราย โดยใช้เส้นทางผ่านทางท่าตอน
Continue reading “สวนส้ม ไทย อโกร แพลนเทค (สวนส้ม T.A.P.)”

วัดใต้ต้นลาน

วัดใต้ต้นลาน ภายในจะพบ หอพระไตรปิฎกกลางสระน้ำ เป็นหอพระไตรปิฎกที่ใช้เสาไม้ ๑๒ ต้น สร้างอยู่ในสระน้ำ หลังคามุงกระเบื้องมีช่อฟ้างดงาม มีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์งดงาม นับเป็นสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาในด้านสถาปัตยกรรม และภูมิปัญญาในการเก็บรักษาพระไตรปิฎกให้พ้นจากการทำลายของมดปลวก อยู่ที่ตำบลไร่หลักทอง เส้นทางสายพนัสนิคม-ฉะเชิงเทรา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2448 มีสถาปัตยกรรมฝีมือช่างท้องถิ่นที่น่าสนใจ ทั้งศาลาการเปรียญไม้เก่าแก่ เสาหงส์คู่ และปูนปั้นรูปยักษ์หน้าอุโบสถ พื้นอุโบสถปูด้วยกระเบื้องกังไสเก่าแก่ของจีน และมีหอไตรกลางน้ำสร้างด้วยไม้สัก
Continue reading “วัดใต้ต้นลาน”

วัดประเดิม

เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในทำเลที่นักโบราณคดีท้องถิ่นเชื่อว่า เคยเป็นสถานที่ตั้งของเมืองชุมพรเก่า เนื่องจากมีการค้นพบแท่งศิลา ซึ่งมีความเข้าใจในเบื้องแรกว่าเป็นเสาหลักเมือง ครั้นต่อมาได้มีการพบว่าศิลาแท่งนี้คือพระพุทธรูปหินทรายที่ผุกร่อน ที่ชาวบ้านเรียกว่าพระข่อย นอกจากนี้องค์พระธาตุเจดีย์ยังบรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะอยู่ในสมัยศรีวิชัย แต่ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัด ทั้งนี้ได้มีการค้นพบวัตถุโบราณภายในวัดหลายชิ้น หากมีสภาพผุพังตามกาลเวลา และทางวัดได้เก็บรักษาเอาไว้บางส่วน อาทิเช่น ใบเสมา เศียรพระพุทธรูปหินทรายศิลปะศรีวิชัยเกือบ 20 เศียรอันเป็นศิลปะสมัยอยุธยา มีการขุดพบฐานรากเจดีย์และแนวกำแพงวัดโบราณจำนวนมาก ซึ่งแสดงถึงการเป็นที่ตั้งของชุมชนสมัยโบราณอย่างแท้จริง ขณะเดียวกันภายในวัดยังมีโบราณสถานเก่าแก่ ที่น่าชมอีกแห่งหนึ่ง นั่นคือ อาคารโรงเรียนปริยัติธรรมที่มีลวดลายตกแต่งหน้าจั่วตามสถาปัตยกรรมท้องถิ่น ของชุมพรนั่นเอง
Continue reading “วัดประเดิม”

วัดชมภูเวก

อีกวัดที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของจังหวัดนนทบุรีก็คือ “วัดชมภูเวก” ว่ากันว่าสร้างขึ้นโดยชาวมอญที่ลี้ภัยจากพม่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายประมาณพ.ศ.2300 ต่อมากว่าร้อยปีพระสงฆ์จากเมืองมอญได้สร้างพระมุเตา (เจดีย์แบบมอญ) เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่นำมาจากบ้านเกิดของตนและเป็นที่สักการบูชาสันนิษฐานว่าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ด้วยเมื่อพ.ศ. 2460 ต่อมามีการสร้างวัดชื่อวัดชมภูเวกหมายถึงขอสรรเสริญเนินสูงที่มีความวิเวก (เงียบสงบ) พระอุโบสถหลังเดิมทรงมหาอุดอยู่หลังเจดีย์ที่มีรูปแบบเดียวกับเจดีย์ที่เมืองหงสาวดีปลายผนังสอบเข้าเพื่อรับน้ำหนักแทนเสาด้านหน้ามีพาไลหน้าบันประดับปูนปั้นลายดอกพุดตานกลางดอกเป็นเครื่องถ้วยลายครามและเบญจรงค์ซุ้มประตูและหน้าต่างเป็นปูนปั้นลายพฤกษาบนผนังทั้งสี่ด้านมีภาพจิตรกรรมสีฝุ่นผสมกาวตามแบบอยุธยาตอนกลางฝีมือช่างสกุลนนทบุรีในยุคนั้นแสดงเรื่องราวทศชาติชาดกและพุทธประวัติโดยมีรูปพระแม่ธรณีบีบมวยผมในท่วงท่าที่อ่อนช้อยงดงามอยู่ในซุ้มเรือนแก้วยอดแหลมด้รับการยกย่องว่าเป็นภาพแม่พระธรณีที่งดงามที่สุดภาพหนึ่งของเมืองไทยในอุโบสถหลังใหม่เป็นที่ประดิษฐานพระประธานศิลปะสุโขทัยและพระพุทธรูปยืนอีก 2 องค์วัดแห่งนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมพ.ศ. 2517
Continue reading “วัดชมภูเวก”

พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (หลังเก่า)  เดิมเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของ พระยาอดุลยเดชสยามเมศวรภัคดีพิริยพาหะ (อุ้ย  นาครทรรพ) เทศาภิบาลมณฑลอุดรธานี  ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมคนแรก ก่อสร้างสร้างระหว่างปี  พ.ศ.  2455-2457  ผู้สร้างเป็นชาวญวน ชั้นบนและล่างไม่มีเสา และไม่มีการตอกตะปูแม้แต่ดอกเดียว ใช้การเข้าเดือยไม้ 

ต่อมาพระยาอดุลยเดชฯ ได้ขายอาคารหลังนี้ให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้เป็นที่พักของ ผู้ว่าฯ เมื่อ พ.ศ. 2470  ในราคา 2 หมื่นบาท และในระหว่างวันที่ 12-13 พ.ย. 2498  ในหลวงและพระราชินี  เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ทางจังหวัดจึงจัดให้จวนแห่งนี้เป็นที่ประทับแรม  

ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน  และจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ประจำจังหวัดนครพนม

พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นสถาปัตยกรรมดีเด่นในจังหวัดนครพนม มีความสวยงามโดยเฉพาะ ลักษณะเป็นแบบตะวันตก เพราะได้รับอิทธิพลในรูปแบบการก่อสร้างจากฝรั่งเศส ช่วงสมัยสงครามอินโดจีน 

ลักษณะของสถาปัตยกรรมเป็นประตูโค้งครึ่งวงกลมหน้าต่างโค้ง เหนือประตูหน้าต่างเป็นลายปูนปั้น หรือแกะสลัก หลังคาไม่ลาดชันนัก อาคารมีเสาเป็นเสาสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ทั้งสิ้น เนื่องจากแม้จะมีอายุที่เก่าแก่มากแล้ว แต่ยังคงรักษาสภาพและความสวยงามต่างๆ ไว้ได้อย่างดีและยังคงความสวยงามจนถึงปัจจุบัน

ในปัจจุบันปรับปรุงให้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาวนครพนม  และมีนิทรรศการ “ภาพเล่าเรื่อง” ในอดีตของเมืองนครพนม Continue reading “พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม”

วนอุทยานน้ำตกธาราสวรรค์

สายน้ำกับป่าเขาดูเหมือนเป็นของคู่กันมาแต่ไหนแต่ไร เมื่อมีป่าดิบอันอุดมสมบูรณ์ ย่อมต้องมีธารน้ำอันบริสุทธิ์เคียงข้างกันเสมอ และนี่คือสายน้ำตกที่มีความสูงมากแห่งหนึ่งของจังหวัดสตูล ซึ่งมีน้ำไหลตลอดทั้งปีดั่งสายธาราจากสวรรค์ที่ไม่เคยเหือดแห้ง น้ำตกแห่งนี้มีต้นน้ำมาจากเขาไคร มีลักษณะเป็นน้ำตก 5 ชั้น Continue reading “วนอุทยานน้ำตกธาราสวรรค์”

แหลมกา

      แหลมกานับเป็นมุมสงบของจังหวัดภูเก็ตที่มีนักท่องเที่ยวค่อนข้างบางตา โดยจุดเด่นของที่นี่คือบรรยากาศธรรมชาติที่มีความเป็นส่วนตัว และยังเป็นจุดสำหรับขึ้นเรือไปท่องเที่ยวตามเกาะต่าง ๆ เช่น เกาะเฮ เกาะบอน เป็นต้น โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเยือนแหลมกานั้น ส่วนใหญ่มักพักอยู่ในรีสอร์ตแถวหาดราไวย์ซึ่งอยู่ห่างจากแหลมกาเพียง 500 เมตรเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การเดินทางไปแหลมกาควรศึกษาเส้นทางล่วงหน้า เนื่องจากทางเข้าชายหาดนั้นต้องผ่านที่ดินส่วนบุคคลซึ่งมีกำหนดเวลาเข้าและออก แหลมกาไม่มีที่พักหรือแหล่งช็อปปิ้งที่มีความสะดวกสบาย และการเดินทางต้องอาศัยรถยนต์ส่วนตัวหรือเหมาแท็กซี่เข้ามาเท่านั้น เพราะไม่มีรถสาธารณะวิ่งผ่านหรือมีจุดรับส่งนักท่องเที่ยวที่แน่นอน Continue reading “แหลมกา”